Regler och villkor för att använda sidan

De rådande reglerna och villkoren representerar en överenskommelse mellan dig och Conzap EOOD (’Ägaren’, ’Vi’), så vänligen läs igenom detta noggrant innan du fortsätter. Vi förbehåller oss rätten att kunna ändra dessa villkor när som helst utan förvarning, så vi råder dig att se över den här sidan regelbundet. Om du inte samtycker till dessa Regler och Villkor, lämna vänligen sidan omedelbart. Genom att tillträda www.casino.com.se så samtycker du till att bli bunden till de nuvarande Regler och Villkor och intygar även att du är över 18 år, den lagliga åldern för spel.

Upphovsrätt

Webbsidans ägare har upphovsrätten till allt innehåll på sidanI överensstämmelse med Upphovsrätten och den brittiska ’Design and Patents Act 1988’, är allt innehåll på denna sida, inkluderande men inte uteslutande all text, bilder, videor, källkod och så vidare tillhörande Ägaren. Du är inte auktoriserad att använda eller ändra innehållet på något sätt, såvida du inte har vårt uttryckliga samtycke.

Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy är en del av våra Regler och Villkor för att få använda sidan och bör bli lästa i samband med dessa. Vi förstår betydelsen av din integritet och vi gör vårt bästa för att hålla din personliga information säker. Dock kan vi inte hållas ansvarig för frågor bortom vår kontroll så som obehörigt avslöjande eller tillträde till din dator, våra servrar, virus eller andra datorproblem. Vi intygar härmed att vi endast samlar in personlig information som du villigt försett oss med och vi kommer att använda denna information enligt brittiska ’Data Protection Act 1998’ (Dataskyddslagen) och ’the Privacy and Electronic Communications Regulations 2003’ (Integritet och Elektronisk kommunikations förordningar). Vi kommer inte att samla in data som skulle kunna identifiera dig (så som namn, adress, e-post) om inte du villigt har försett oss med denna informationen och all personlig information som du delar med oss kommer att strängt användas under ovan nämnda lagar.

Cookies

Vi kommer inte dela din personliga data om det inte krävs av lagenVi använder Cookies för att hjälpa oss att förbättra de tjänster vi erbjuder. Den enda informationen vi samlar in är rörande ditt operativ system, webbläsare, besökta sidor och tid på sidan osv. med den uteslutande intentionen att erbjuda mer personligt och sammanhängande innehåll.

Vi kommer inte att dela den samlade datan med några andra parter om detta inte är på begäran av lagen eller om vi säljer delar eller hela våra tillgångar. Vi kan bli tvingade till att dela information som vi har samlat in om det krävs av berörda myndigheter. Men vi kommer aldrig göra det för personlig eller kommersiell vinst.

Ansvarsbegränsning

Vår webbsida recenserar, marknadsför och rekomenderar speloperatörer och webbsidor men vi erbjuder inte speltjänster. Syftet med denna sida är enbart informativ och vi gör inte anspråk på att erbjuda spel- eller vinststrategier. Vi tar inte ansvar för eventuella förluster eller skador som kan komma att uppstå. Vi försäkrar inte att vår webbplats är utan fel eller att dess drift kommer vara ostörd. Vi tar inte ansvar för konsekvenser som en eventuell driftstörning skulle kunna ge.

Tredjepartslänkar

Vi tar inget ansvar för tredjepartslänkarVi tar inte ansvar för exaktheten gällande tredjepartslänkars innehåll. Vi gör vårt bästa för att ständigt kontrollera tredjepartssidor men vi kommer inte hållas ansvariga för deras säkerhet. Om vi blir medvetna om några oregelbundenheter eller länkar och innehåll som bryter mot lagen så kommer vi att ta ned dem omedelbart. Var medveten om att så fort du tillträder tredjepartssidor så kommer du vara bunden till deras Regler och Villkor, så läs igenom dem noggrant. Vi kommer inte ta ansvar för några förluster eller skador till följd av skadliga program, virus eller Trojanska attacker eller andra instanser av denna sort som skulle kunna ske vid besök.