Integritetspolicy

Tillit och pålitlighet är av yttersta betydelse för våra användare. För oss innebär detta också skydd av personuppgifter vilket är en av vårt företags främsta priniciper. Därför bearbetar vi personuppgifter på vår weddsida strängt i överenskommelse med tillämplig lagliga tillhandahållanden och i synnerhet i enlighet med kraven från EU’s Allmänna Dataskydds lag (hädanefter omnämnd som: ’GDPR’) som tillämpas över Europa. Vi skulle vilja informera dig om följande i behandlingen av personuppgifter utförd av oss i enlighet med denna regulation (se artikel 13 av GDRP). Vänligen, läs igenom vår dataintegritets redogörelse noggrant.

1. Översikt

Följande dataskyddsinformation ger information om omfattningen av behandlingen av det som kallas personuppgifter. Personuppgifter är information som är eller kan bli direkt eller indirekt kopplad till din person.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är den information anknytande till en identifierad fysisk person (hädanefter omnämnd som: ’data subjekt’). Detta innefattar information så som namn, adress, IP-adress eller e-post adress. Information som inte är direkt ansluten till din identitet (så som favoritwebbplats eller antal besök på en webbsida) är inte inkluderat.

Vad är anonymiserad data?

Varje gång du tillträder innehållet på vår webbsida, lagras allmän information automatisk (t.ex. antal och varaktighet av användare och individuella webbsidor etc.). Denna information är icke personlig eftersom den inte anknyter till en identifierad individ, d.v.s. det finns ingen möjlighet för oss att associera informationen med någon specifik individ. Datan är därför bearbetat i en anonymiserande form. Information av denna sort insamlas endast för statistiska syften och är använd av oss för förbättring av våra Internettjänster.

Data behandlingen via våra tjänster kan i huvudsak delas in i två kategorier:

I enlighet med kraven från GDPR har du olika former av rättigheter vilka du kan hävda. Detta innefattar bl.a. rätten att invända mot den utvalda databehandlingen, i synnerhet databehandling i annonseringssyfte. Förmågan att invända är betonad i tryckprocessen. Skulle du ha några frågor angående vår dataskyddsinformation, vänligen kontakta oss när som helst. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. Principiellt så bearbetat vi personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagstadgade lagrings- och förvaringsskyldigheter eller fram tills respektive syfte upphör att gälla eller om behandlingen inte längre behövs.

2. Namn och kontaktuppgifter till datatillsynsmyndigheten och dataskyddsansvarig

Conzap Company Logo och kontaktuppgifter Denna dataskyddsdeklaration gäller databehandling av och till vår hemsida casinos.com.se. Om du har några frågor om dataskydd, tveka inte att kontakta oss på ovanstående adress till vårt dataskyddskontor eller skicka ett meddelande till dataprivacy@casinos.com.se.

3. Syftet med databehandling, rättsliga grunder och legitima intressen som bedrivs av casinos.com.se eller en tredje part och mottagares kategorier

3.1 Besök av vår webbsida

När du besöker vår webbplats skickar webbläsaren som används på din enhet automatiskt information till vår webbplatss server och lagrar den tillfälligt i en så kallad loggfil. Vi har inget inflytande i detta avseende. Följande information samlas in utan åtgärd från din sida och lagras tills den automatiskt raderas:

De rättsliga grunderna för behandlingen av din IP-adress är artikel 6, stycke 1, lit. f i GDPR. Vårt berättigade intresse följer syftet med datainsamlingen som anges nedan. Vid denna punkt vill vi påpeka att vi inte kan härleda din identitet från de insamlade uppgifterna och att vi inte drar några slutsatser om din identitet. IP-adressen till din enhet och de andra uppgifterna som anges ovan används av oss för följande ändamål:

Data lagras under respektive sessionstid och raderas automatiskt när webbläsaren är stängd. Vi använder även cookies, spårningsverktyg och ett CRM-system på vår hemsida. De exakta procedurerna och hur deras data används för detta ändamål förklaras mer detaljerat nedan.

3.2 Databehandling via kontaktformulär

För kundsupportssyfte erbjuder vi dig möjligheten att skicka individuella förfrågningar via vårt kontaktformulär. Om du bestämmer dig för att skicka en fråga så kommer vi behandla följande data:

för att behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 första stycket. b) i GDPR. Denna behandling är nödvändig för att kunna behandla din förfrågan. Data kan lagras i ett CRM-system. Vi tar bort dina förfrågningar om lagringen inte längre är nödvändig. Du kan när som helst invända mot denna behandling med omedelbar verkan. För att göra detta kan du helt enkelt skicka ett e-mail till den här adressen: dataprivacy@casinos.com.se.

3.3 Närvaro online och webbplats optimering

3.3.1 YouTube integrering

På vår hemsida hittar du ett brett utbud av information om spel. Förutom artiklar och foton tillhandahåller vi också informativa videor t.ex. i våra blogginlägg. För detta ändamål utnyttjar vi, på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. f i GDPR, integration med YouTube, en tjänst från YouTube LLC. 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066. USA (nedan kallad “YouTube”). För detta ändamål ställer vi in en cookie från YouTube när du besöker en sida som etablerar en anslutning till YouTubes servrar. Informationen som cookien genererar om användningen av vår webbplats, så som

överförs till en YouTube-server i USA där den lagras. Vi betraktar bearbetning för att förbättra vår hemsida, genom att förbättra och komplettera innehåll med informativa videor, som vårt legitima intressen. Du kan förhindra att du installerar cookies på förhand genom att göra lämpliga inställningar i webbläsarprogrammet, eller invända till denna bearbetning genom att radera cookies via dina webbläsarinställningar eller ändra motsvarande inställningar i dataskyddscentralen. Du finner mer detaljerad information om insamlandet och behandlander av data av YouTube och Google, om dina rättigheter och möjligheter till integritetsskydd hos YouTube’s integritetspolicy.

3.3.2 Cookies – Allmän information

Vi använder så kallade cookies på vår hemsida. Vårt intresse att optimera vår webbplats kan anses vara legitim i den mening som avses i ovannämnda bestämmelse. Cookies är små filer som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras på din enhet (bärbar dator, surfplattform, smartphone, etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies orsakar ingen skada på din enhet och de innehåller inte några virus, trojaner eller annan skadlig kod. Cookies lagrar information som resulterar i samband med den specifikt använda enheten. Det betyder emellertid inte att vi kommer att få omedelbar kunskap om din identitet. Användningen av cookies tjänar till att göra användningen av våra tjänster till en trevligare upplevelse för dig.

3.3.3 Sessions cookies

När du besöker vår webbplats använder vi det som kallas ’session cookies’ för att identifiera att du redan har besökt enskilda sidor på vår hemsida. Dessa session cookies raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan dock konfigurera webbläsaren på ett sådant sätt att cookies inte lagras på din dator eller att ett meddelande visas varje gång innan en ny cookie installeras. Den fullständiga avaktiveringen av cookies kan emellertid resultera i minskad funktionalitet på vår webbplats och du kanske inte kan använda alla funktioner på vår hemsida. Hur länge cookies lagras beror på deras syfte och är inte samma för alla.

3.3.4 Google Analytics

För ändamålets syfte för den behovsbaserade organisationen och kontinuerlig optimering av vår webbplats använder vi Google Analytics-analystjänsten av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter kallad Google) på grundval av Artikel 6, stycke 1, lit. f) i GDPR. För detta ändamål skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies används. Informationen som cookien genererar om användningen av vår webbplats, så som

överförs till en Google-server i USA, där den lagras. Informationen används för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för marknadsundersökningar och lämplig presentation av dessa webbplatser. Där så är lämpligt kommer informationen också att överföras till tredje part om det är juridiskt nödvändigt eller i den utsträckning som tredje part behandlar dessa uppgifter å våra vägnar. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med andra Google-data. IP-adresserna är anonyma så att de inte kan tilldelas (IP-maskering). Du kan när som helst invända mot denna databehandling genom att förhindra installation av cookies. Detta genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att inte alla funktioner på vår hemsida kan vara fullt användbara då. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookies och relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera det här webbläsartillägget. Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics finns på webbplatsen för Google Analytics.

3.3.5 AddThis

På vår hemsida använder vi plugins från tjänsten ’AddThis’, en tjänst av AddThis, LLC, 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Wien, VA 22182, USA (nedan “AddThis”) på grundval av artikel 6, stycke 1, lit. f i GDPR. AddThis tillhandahåller verktyg för att skapa och designa webbplatser som gör det enklare för besökare att dela den aktuella sidan de tittar på med andra Internet-användare via e-post eller sociala nätverk. AddThis ger oss också verktyg som hjälper oss att analysera och förbättra användningen av vår webbplats eller göra det möjligt för oss att adressera användarna direkt. Vi anser ovan nämnda ändamål vara legitima intressen. Om du använder ett AddThis-plugin, kommer din webbläsare att upprätta en direkt anslutning till servrarna i AddThis och det valda sociala nätverket. Den genererade data omfattar:

Detta överförs till servern i AddThis i USA och bearbetas där. Vi behandlar inte de berörda uppgifterna eller vidarebefordrar de till tredje part. Du kan när som helst invända mot denna databehandling och lagring via AddThis genom att förhindra installation av cookies. Detta genom att ställa in din webbläsares programvara. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookies och relaterade till din användning av webbplatsen och bearbetningen av dessa data av AddThis, genom att radera cookies i din webbläsare. Dessutom har du möjlighet att avaktivera cookies via en opt-out genom att klicka på den här länken och sedan klicka på “Opt-out”-knappen. Du kan hitta mer information om leverantörens dataskydd i Privacy Policy från AddThis.

3.3.6 Virtual Web Optimizer

För syftet av den behovsbaserade organisationen och kontinuerlig optimering av vår webbplats använder vi analystjänsten ’Virtual Web Optimizer’, en tjänst från Wingify, Inc., 14: e våningen, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien (nedan kallat Wingify) för teständamål på vissa sidor på grundval av artikel 6, stycke 1, lit. f i GDPR. Om tjänsten används, ställer vi in en cookie för att få giltiga testresultat. Informationen som cookien genererar om användningen av vår webbplats är till exempel Webbläsartyp / version,

överförs till en Wingify-server i Indien, där den lagras. Vi har absolut inget sätt att koppla dessa anonyma värden till dig, till exempel genom att tilldela din IP-adress eller på annat sätt. Informationen används för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och att tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för marknadsundersökningar och den behovsbaserade utformningen av dessa webbplatser. Vi anser dessa ändamål vara legitima intressen. Om cookies inte löper ut i slutet av sessionen är den tillgänglig i högst 100 dagar.

Du kan när som helst invända mot denna databehandling genom att förhindra installation av cookies. Detta genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet med detta. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookies och relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Wingify, genom att ta bort cookies i din webbläsare. Dessutom har du möjlighet att välja att hoppa av helt och hållet genom att klicka på den här länken.

Ytterligare information om Wingifys cookies finns i leverantörens ytterligare information och motsvarande sekretesspolicy.

4. Mottagare utanför EU

Med undantag för de processer som beskrivs under 3.3 skickar vi inte din data vidare till mottagare som är baserade utanför Europeiska unionen eller det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet. Bearbetningen omdirigeras till 3.3 resulterar i dataöverföring till servrarna hos leverantören av webbanalyssteknologin som kommunicerats av oss (se ovan). Några av dessa servrar finns i USA. Denna dataöverföring sker strikt i enlighet med principerna för det så kallade ’Privacy Shield’ och på grund av de så kallade standardavtalsklausuler ifrån EU-kommissionen. Du kan få en kopia av dessa standardavtalsklausuler från oss.

5. Lagringstid och radering av data

Dina personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart lagringsformen inte längre gäller eller du återkallar ditt samtycke. Dessutom kan lagring ske om den europeiska eller nationella lagstiftaren har tillhandahållit, det enligt EU-bestämmelser, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen är föremål för. Om lagringsformen inte längre gäller, du återkallar ditt samtycke eller en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska tillsynsmyndigheten eller en annan ansvarig lagstiftare upphör att gälla, kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas rutinmässigt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser, såvida det inte finns något behov för vidare lagring av uppgifterna för avgörandet av kontrakt eller fullgörande av kontrakt.

6. Dina rättigheter

6.1 Översikt

Förutom rätten att återkalla det samtycke du gett oss, har du rätt till följande ytterligare rättigheter om de respektive juridiska kraven är uppfyllda:

För att hävda dina rättigheter är det tillräckligt med en kort anmälan till vårt interna dataskyddskontor. Du kan nå kontoret via e-post på dataprivacy@casinos.com.se.

6.2 Rätt till invändning

Enligt villkoren i artikel 21 första stycket i GDPR kan databehandlingen motsägas av skäl som härrör från den registrerades särskilda omständigheter.

Den allmänna rätten att invända ovan nämnda gäller för alla bearbetningsändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy som utförs på grundval av artikel 6.1 första stycket. f i GDPR. I strid med den särskilda rätten att göra invändningar mot databehandling för reklamändamål (se ovan) är vi endast skyldiga enligt GDPR att agera på en allmän invändning om du ger oss anledningar till varför det är så viktigt (t.ex. risk för liv eller hälsa). Dessutom kan du också kontakta den tillsynsmyndighet som vi omfattas av.

7. Datasäkerhet

All data som blivit överförd av dig personligen, inklusive betalningsdata, görs med hjälp av det allmänt accepterade och säkra SSL-sätet (Secure Socket Layer). SSL är en säker och beprövad standard som till exempel används av internetbanker. Du kan identifiera en säker SSL-anslutning, bland annat av “s:et” på http (https: // …) i adressfältet i din webbläsare eller av låssymbolen längst ner i webbläsaren.

Vi använder även lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som lagras av oss mot manipulation, delvis eller fullständig förlust och mot obehörig tillgång från tredje part.